A+ A A-

O nama

  • Objavljeno subota, 13 februar 2016 11:44
Evropski pokret u Crnoj Gori je registrovan 2000. godine. Osnovni pravac djelovanja Evropskog pokreta u Crnoj Gori je edukacija o Evropskoj uniji, njenim vrijednostima i strukturi, načinu funkcionisanja, kao i samom procesu Evropske integracije. Vizija organizacije je postizanje demokratskog i ekonomski prosperitetnog crnogorskog društva, uz punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Naša misija je usmjerena na razvoj demokratskih ideja, zaštitu ljudskih prava i sloboda i promociju najboljih evropskih praksi u različitim oblastima. Pored toga, naš tim je posvećen jačanju vladavine prava, povećanju transparentnosti u državnim i lokalnim institucijama u Crnoj Gori i poboljšanju nivoa demokratizacije crnogorskog društva. Aktivnosti organizacije su usmjerene na jačanje ekonomskih sloboda i principa tržišne ekonomije i u tom kontekstu poboljšanje saradnje države i poslovnog sektora u, unapređenje regionalne i međunarodne saradnje, u domenu unapređenja i izgradnje bezbjednosnog Sistema na principima evroatlantske integracije. Osim toga, naš rad je fokusiran na mlade i talentovane stručnjake, koji su voljni da rade na razvoju stabilnog okvira za saradnju između ljudi, zajednica i država.
 Nevladina organizacija "Evropski pokret u Crnoj Gori" ima definisane sljedeće ciljeve: 
•unaprijeđivanje razumijevanja i saradnje ljudi, zajednica i država, 
•podsticanje svestrane i slobodne komunikacije u oblasti kulture, informisanja, privrede i politike, 
•širenje ideja evropskih integracija u Crnoj Gori
•uticanje na javnost Crne Gore da svoje angažovanje usmjeri ka demokratskom djelovanju, ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje i unaprijeđivanje standarda usvojenih u Evropi. 
U skladu sa tim djelatnosti ove organizacije su: afirmisanje pravde, uzajamnog poštovanja i tolerancije, zaštita ljudskih prava, širenje evropskih ideja u Crnoj Gori i unaprijeđivanje kulturne, političke i evropske saradnje, izdavačka djelatnost, druge djelatnosti koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
 
 

Tim Evropskog pokreta u Crnoj Gori

  • Objavljeno četvrtak, 11 februar 2016 13:58

6F359CBE F354 41DB A8DB DEB26F70B621 mw1024 s n

Momčilo Radulović je predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori. Diplomirao je na smjeru Međunarodni odnosi, na Fakultetu političkih nauka na Univerzitetu u Beogradu. Magistrirao je na smjeru - Evropske studije i regionalizam u novembru 2007. godine, na programu Evropske akademije u Bolzanu, Univerziteta Grac i Evropskog instituta za odnose sa javnošću iz Luksemburga. Na temu: „Međunarodni odnosi i moderni politički sistem Norveške“ je specijalizirao na Univerzitetu Oslo. Pohađao je specijalistički program u oblasti ekonomije i politike u Pragu koje je organizovan od strane Charles and Georgetown Univerziteta u Los Angeles-u, organizovan od strane George Mason Univerziteta u Vašingtonu. 
Trenutno je član pregovaračke radne grupe za Poglavlje 31 (Spoljna, bezbjednosna i odbrambena politika), kao i Balkan Task Force Instituta za studije bezbjednosti u Parizu. Od 2016. godine je i član Zajedničkog konsultativnog odbora civilnog društva Crne Gore i Evropskog ekonomskog i socijalnog savjeta EU.

10407030 863051780423062 5730582346891625942 n

Mila Brnović je program koordinatorka u Evropskom pokretu u Crnoj Gori, u kojem radi od oktobra 2011. godine. Primarni fokus njenog rada je na administrativnim kapacitetima institucija u procesu pregovora i pitanjima rodne ravnopravnosti. Rođena je 1987. u Podgorici. Završila je gimnaziju „Slobodan Škerović“ u Podgorici. Osnovne i specijalističke studije je završila na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, smjer Evropske studije. Master studije je završila na Centru za studije evropskih integracija Univerziteta u Bonu, Njemačka kao stipendistkinja Fondacije Konrad Adenauer. Služi se engleskim i ruskim jezikom. Od 2015. godine je povremeno angažovana kao asistentkinja u nastavi na Univerzitetu Donja Gorica na predmetima iz domena međunarodnih odnosa. U 2015. godini je bila predstavnica svoje organizacije u Komisiji za praćenje implementacije Plana za postizanje rodne ravnopravnosti.

995248 10202443733356374 1910318226 n

Ivana Bošković, program menadžerka u Evropskom pokretu u Crnoj Gori, je zadužena za programe na polju mladih. Diplomirala je na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis, Univerziteta Donja Gorica u 2013. i potom specijalizirala u oblasti Preduzetništva na temu doživotnog preduzetničkog učenja. Tokom osnovnih studija bila je nosilac stipendije  Centra Republike Slovenije za mobilnost i evropske obrazovne i programe obuke za pohađanje Ekonomskog fakulteta na Univerzitetu u Ljubljani. Tečno govori engleski, a služi se i njemačkim, italijanskim i ruskim jezikom.

fotografija za sajt Jelena

Jelena Popović je stažistkinja u Evropskom pokretu u Crnoj Gori od januara 2016. godine. Rođena je 1992. godine u Kolašinu, gdje je i završila osnovnu školu a zatim i gimnaziju. Osnovne studije završila je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, na smjeru Novinarstvo, a nakon toga i specijalističke studije, odbranom specijalističkog rada na temu: „Čovjek – robot savremenog društva“ i time dobila zvanje diplomiranog politikologa spec. sci novinarstva.
Tokom studiranja bila je učesnica raznih seminara i obuka u oblasti novinarstva, a kao član Crvenog krsta Crne Gore bila je uključena u projekte u njihovoj organizaciji. Takođe radila je kao asistentikanja u nastavi za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, a učesnica je i studentskog programa Work&Travel, zahvaljujući kome je ostvarila i radno iskustvo u Americi.

12920436 482879838584522 7971434695694346455 n

Nina Bošković je stažistkinja u Evropskom pokretu u Crnoj Gori od januara 2016. godine. Rođena je 1993. godine u Nikšiću, gdje je i završila Osnovnu školu „Olga Golović“ kao i Osnovnu muzičku školu „Dara Čokorilo“, a zatim Gimnaziju „Stojan Cerović“. U Podgorici je završila osnovne studije na Fakultetu političkih nauka, smjer Međunarodni odnosi. Studentkinja je specijalističkih studija na FPN-u, smjer Međunarodni odnosi. U toku školovanja bila je član Saveza izviđača Crne Gore kao i KUD-a Zahumlje. 

 

 

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod