A+ A A-

Evropski pokret u Crnoj Gori je registrovan 2000. godine. Osnovni pravac djelovanja Evropskog pokreta u Crnoj Gori je edukacija o Evropskoj uniji, njenim vrijednostima i strukturi, načinu funkcionisanja, kao i samom procesu Evropske integracije. Vizija organizacije je postizanje demokratskog i ekonomski prosperitetnog crnogorskog društva, uz punopravno članstvo u Evropskoj uniji.
Naša misija je usmjerena na razvoj demokratskih ideja, zaštitu ljudskih prava i sloboda i promociju najboljih evropskih praksi u različitim oblastima. Pored toga, naš tim je posvećen jačanju vladavine prava, povećanju transparentnosti u državnim i lokalnim institucijama u Crnoj Gori i poboljšanju nivoa demokratizacije crnogorskog društva. Aktivnosti organizacije su usmjerene na jačanje ekonomskih sloboda i principa tržišne ekonomije i u tom kontekstu poboljšanje saradnje države i poslovnog sektora u, unapređenje regionalne i međunarodne saradnje, u domenu unapređenja i izgradnje bezbjednosnog Sistema na principima evroatlantske integracije. Osim toga, naš rad je fokusiran na mlade i talentovane stručnjake, koji su voljni da rade na razvoju stabilnog okvira za saradnju između ljudi, zajednica i država.
 Nevladina organizacija "Evropski pokret u Crnoj Gori" ima definisane sljedeće ciljeve: 
•unaprijeđivanje razumijevanja i saradnje ljudi, zajednica i država, 
•podsticanje svestrane i slobodne komunikacije u oblasti kulture, informisanja, privrede i politike, 
•širenje ideja evropskih integracija u Crnoj Gori
•uticanje na javnost Crne Gore da svoje angažovanje usmjeri ka demokratskom djelovanju, ka ostvarivanju jednakosti ljudi i njihovih zajednica, uz uvažavanje i unaprijeđivanje standarda usvojenih u Evropi. 
U skladu sa tim djelatnosti ove organizacije su: afirmisanje pravde, uzajamnog poštovanja i tolerancije, zaštita ljudskih prava, širenje evropskih ideja u Crnoj Gori i unaprijeđivanje kulturne, političke i evropske saradnje, izdavačka djelatnost, druge djelatnosti koje su potrebne za ostvarivanje ciljeva Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
 
 

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod