A+ A A-

Škola evropskih integracija

  • Objavljeno subota, 10 maj 2008 14:04
Projekat “Škola evropskih integracija”, realizovan 2004, 2005, 2006, 2007,2008, 2009. godine
 
Škola evropskih integracija (ŠEI) je program alternativnog obrazovanja odraslih u oblasti ideja, značenja, standarda i simbola evropske integracije, ali i evropske civilizacije i nasljeđa uopšte. Pored istraživanja u gorepomenutim oblastima, Škola takođe osposobljava polaznike za preduzimanje nezavisnih i grupnih aktivnosti vezanih za promociju i učvršćivanje evropskih standarda u savremenom crnogorskom društvu.
 
ORGANIZATORI ŠKOLE:
 
Škola evropskih integracija je projekat koji organizuju i realizuju:
 
Evropski pokret u Crnoj Gori (EPuCG), Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), a podržan je od strane Fondacije „Institut za otvoreno društvo“- Predstavništvo u Crnoj Gori (FOSI- ROM).
 
CILJEVI ŠKOLE:
 
Osnivanjem Škole evropskih integracija načinjen je veliki korak naprijed na promociji ideja, značenja, standarda i simbola evropskih integracija u crnogorskom društvu. Uz pomoć Škole je uspostavljen jedinstveni centar organizovanog obrazovnog rada, adekvatno zasnovanog na kvalitetnim programima i metodologiji i povezan sa procesom evropske integracije, kao i sa implementacijom i prihvatanjem evropskih vrijednosti i standarda uopšte.
 
Osnovni cilj Škole evropskih integracija je kvalitativno i kvantitativno jačanje potencijala ljudskih resursa u Crnoj Gori, njihovo adekvatno informisanje o procesu evropskih integracija, kao i podizanje njihovih aktivnosti na pomenutnom procesu na viši nivo.
 
POLAZNICI I PREDAVANJA:
 
Školu pohađa 25 polaznika u svakoj generaciji (jedno odjeljenje u Podgorici i jedno odjeljenje u Bijelom Polju, ukupno 50 polaznika), a mogu se prijaviti prije svega kandidati koji žele dati svoj doprinos afirmaciji ideje evropske integracije Crne Gore. I drugi kandidati koji podržavaju osnovne civilizacijske vrijednosti demokratskih društava sa takođe dobrodošli da konkurišu.
 
Kandidati su dobrodošli bez obzira na pol, nacionalnost, religiju ili vjerovanja, mada treba pomenuti da određenu prednost imaju aktivisti nevladinih organizacija i političkih partija, zajedno sa svima onima koji pokažu visok nivo društvene aktivnosti i koji su povezani sa javnom scenom, bilo prirodom svog posla ili profesionalnim interesovanjem.
 
ŠEI se sastoji od sedam modula koji se realizuju u periodu od četiri mjeseca. Svaki modul se sastoji od četiri predavanja koja obuhvataju širok spektar teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti evropskih integracija.
 
Predavanja, koja traju dva sata, se održavaju dva puta nedjeljno (uz mogućnost održavanja dodatnih predavanja).
 
PREDAVAČI:
 
Predavači Škole evropskih integracija su eminentni profesori i eksperti koji dolaze iz različitih akademskih i drugih institutcija i organizacija iz zemlje i inostranstva, članovi diplomatskog kora u našoj državi i drugi zvaničnici koji upozanju polaznike sa istorijskom pozadinom, razvojem i funkcionisanjem procesa evropskih integracija, modernim statusom institucija EU, uticajem koji one imaju na naše društvo i perspektivom kada je u pitanju saradnja u ovoj oblasti.
 
DONATORI:
 
Projekat Škola evropskih integracija se realizuje zahvaljujući pomoći Fondacije „Institut za otvoreno društvo“, predstavništva u Crnoj Gori.
 
Na ovaj način osnivači škole, CGO, CRNVO i EPuCG žele da izraze posebnu zahvalnost Fondaciji „Institut za otvoreno društvo“ u Crnoj Gori i njenom osoblju. Naime, od samog početka ovog programa oni su obezbijedili finansijsku, organizacionu i drugu neophodnu podršku našim naporima da ŠEI održimo na nivou visoko-kvalitetnih alternativnih edukativnih projekata ovdje u Crnoj Gori, kao i na Zapadnom Balkanu u cjelini.

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod