A+ A A-

Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprinos EU integracijama i procesu pristupanja

  • Objavljeno subota, 10 maj 2008 14:04
Okvirni cilj projekta ''Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprines EU integracijama i procesu pristupanja'' je da ojača doprinos OCD-a procesu evropske integracije u Crnoj Gori. Konkretan cilj je da se osnaže napori civilnog društva da unaprijede državne politike u okviru Nacionalnog programa za integraciju.
 
Za realizaciju ovog projekta zadužen je Evropski pokret u Crnoj Gori, dok su partneri u ovom projektu Centar za monitoring (CEMI)i Institut Alternativa (IA) iz Podgorice, kao i Centar za ekonomski razvoj (CED) iz Sofije, Bugarska.
 
Naše glavne ciljne grupe su Vlada Crne Gore, nadležna ministarstva i ostala tijela i institucije javne uprave, Skupština, OCD i mediji. Uprkos tome, uvid koji će građani Crne Gore imati u najvažnije javne politike kao i uticaj istih na proces evropskih integracija, bice naš glavni cilj.
Ovaj projekat je smišljen da postigne sljedeće rezultate:
(1) Da ojača kapacitete OCD, koji su članovi Euroblok koalicije na polju istraživanja politika i monitoringa NPI
(2) Da uspostavi efikasan monitoring primjenjivanja NPI kroz izradu policy paper-a, sa konkretnim preporukama za specifične oblasti NPI.
(3) Da poveća ulogu OCD-a u monitoringu i reviziji NPI
(4) Da poboljša saradnju između Vladinih institucija i NVO u procesu evropskih integracija
Glavne aktivnosti u sklopu ovog projekta biće stvaranje lokalnih i regionalnih OCD koalicija za monitoring primjenjivanja NPI u Crnoj Gori, prikupljanje svih informacija koje su relevantne za ovaj proces i izrada niza analiza kroz 4 studije politika, 4 opisa politika i 4 javne ankete na teme odabrane iz NPI (Demokratija i vladavina prava, Finansijska kontrola i Kapaciteti javne uprave). Takođe je u planu izrada i objavljivanje Godišnjeg izvještaja o primjenjivanju NPI.
Svi ovi i ostali projekti će biti praćeni nizom primjera zalaganja za učešće OCD-a u procesu revizije NPI, podizanja svijesti i razvoja kapaciteta, kao i ostalim aktivnostima i inicijativama u procesu EU integracija.
Trajanje projekta je 18 mjeseci.

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod