A+ A A-

Parlament za Evropu

  • Objavljeno petak, 09 maj 2008 14:44
Projekat »Parlament za Evropu«, realizovan 2006, 2007, 2008, 2009. godine
 
Projekat ”Parlament za Evropu” predstavlja poseban program za izgradnju kapaciteta Skupštine Crne Gore u oblasti evropskih integracija.
 
"Parlament za Evropu" je jedinstveni sistem alternativnog obrazovanja u oblasti ideja, principa, strukture i funkcionisanja modernog procesa evropske integracije.
 
Ovaj program je namijenjen poslanicima Skupštine, šefovima poslaničkih klubova, članovima skupštinskog odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, kao i profesionalnom osoblju Skupštine.
 
Realizacija projekta "Parlament za Evropu" se u cjelosti zasniva na dostignućima projekta "Škola Evropskih integracija," specijalizovanom programu alternativnog obrazovanja (organizovanom od strane CGO, CRNVO i EPuCG, a podržanom od strane FOSI ROM) u oblasti ideja, vrijednosti, dostignuća i funkcionisanja Evropske Unije, kao i procesa evropskih integracija uopšte.
 
Cjelokupan program je realizovan od strane tima Evropskog pokreta u Crnoj Gori koji predvodi koordinator projekta g-din Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori.
 
Osnovni cilj svih aktivnosti realizovanih u okviru „Parlamenta za Evropu” je jačanje kognitivnih i operativnih kapaciteta Skupštine Crne Gore imajući u vidu proces evropske integracije u kome se Crna Gora nalazi, a u kontekstu olakšavanja i poboljšanja aktivnosti koje Skupština Crne Gore vrši na putu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
 
Program “Parlament za Evropu” u svakom ciklusu uključuje ukupno 43 učesnika, podijeljenih u dvije grupe, izabranih na osnovu selekcije partije kojoj pripadaju ili Administracije Skupštine Crne Gore. Struktura učesnika je sljedeća:
 
- poslanici Skupštine, koje za učešće bira partija kojoj pripadaju;
 
- članovi skupštinskog odbora za evropske integracije;
 
- članovi profesionalnog osoblja Skupštine, uključujući Generalnog sekretara Skupštine Crne Gore (šef administracije Skupštine) i njegovog zamjenika, sekretare skupštinskih komisija, skupštinskih odbora, savjetnike i druge članove profesionalnog osoblja.
 
Aktivnosti projekta se realizuju kroz specijalizovane seminare uz učešće pripadnika ovih ciljnih grupa. Teme seminara se prilagođavaju potrebama poslanika i profesionalnog osoblja Skupštine i procesa evropske integracije. Do sada su seminari održani na bojne opšte i posebne teme koje se tiču institucija Evropske unije i njihovog funkcionisanja, pravnog sistema Evropske unije, samog procesa pristupanja i njegovih faza, kao i uloga i iskustava Parlamenta država članica koje su već pristupile ili su u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Predavači na seminarima su brojni eminentni profesori iz zemlje i inostranstva, zvaničnici Evropske unije u Crnoj Gori i drugim državama Evrope, kao i iz samih institucija EU, predstavnici diplomatskog kora, kao i predstavnici Parlamenta i državnih administracija država regiona i Evropske unije.

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod