A+ A A-

Projekat “Javnost u Crnoj Gori i Evropske integracije” 2006, 2007
 
Ovaj projekat je bio posvećen nekolicini subjekata u vezi sa kvantitetom i kvalitetom informacija koje su distribuirane široj javnosti u Crnoj Gori, o procesu Evropskih integracija.
 
Ovaj projekat se sastoji od:
 
· Istraživanja javnog mnjenja o nivou znanja o EU and Evro - integracijskim procesima među dvije ciljne grupe – srednjoškolci i studenti sa Univerziteta Crne Gore.
 
· Analize kvantiteta i kvaliteta izvještavanja četiri dnevne novine u Crnoj Gori (Vijesti, Dan, Republika and Pobjeda) o procesu Evropskih integracija. Ova analiza uključila je vise od 10 kvalitativnih i kvantitativnih kategorija.
 
· Stvaranje baze podataka sa svim vijestima u svim dnevnim novinama tokom perioda monitoringa i analize.
 
· Slanje elektronskih letaka sa svim člancima objavljenim tokom perioda realizacije projekta.
 
· Kreiranje baze podataka sa novinskom analizom i prezentacijom rezultata.
 

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod