A+ A A-

Što nam Evropa donosi?

  • Objavljeno nedjelja, 25 januar 2015 10:53

Capture13

Evropski pokret u Crnoj Gori je početkom 2015. godine objavio publikaciju: "Što nam Evropa donosi?".

Ova publikacija je izrađena u sklopu komunikacionog projekta "Prema EU", koji je finansiran od strane Evropske unije. Urednica ove publikacije je Ksenija Martinović, a autori/ke Tajana Kesić Šapić, Bojan Živadinović, Snežana Pupovac i Vlado Dedović. 

Download publikacije 

 

MONITORING ZAŠTITE SOCIJALNIH I RADNIH PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

  • Objavljeno ponedjeljak, 30 jun 2014 13:04

Capture14

Evropski pokret u Crnoj Gori je u okviru projekta „MONITORING ZAŠTITE SOCIJALNIH I RADNIH PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA”  izradio studiju pod nazivom: Izgradnja administrativnih kapaciteta kroz monitoring primjene zakona o državnim službenicima i namještenicima. 

Funkcionalni službenički sistem sa izgrađenim administrativnim kapacitetima za preuzimanje obaveza koje se nameću kroz proces pristupanja Evropskoj uniji je nužan preduslov za ostvarivanje demokratskih praksi u Crnoj Gori i njenoj državnoj upravi. Ovaj preduslov je često stipuliran i od strane Evropske komisije, koja je već u izvještaju iz 2010. godine naglasila principe transparentosti i zasluga radi uspostavljanja profesionalne i depolitizovane državne uprave.

Download publikacije

Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014)

  • Objavljeno nedjelja, 27 april 2014 14:39

Capture15

Evropski pokret u Crnoj Gori je  u sklopu projekta Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2013-2014) objavio Izvještaj o realizaciji projekta za period januar 2013 – februar 2014. (aktivnosti, preporuke, ekspertski članci).

Poštovani prijatelji,
Čast nam je i zadovoljstvo da vam na sljedećim stranicama predstavimo rezultate rada eskperata, kako domaćih tako i stranih, u okviru Nacionalne konvencije o
evropskoj integraciji Crne Gore, koji su dali svoj stručni i profesionalni doprinos ubrzanju procesa evropske integracije i stvaranju društvene sinergije za unaprijeđenje
ukupnih reformi u našem društvu.

Download publikacije

 

Socio-ekonomski položaj žena u Crnoj Gori

  • Objavljeno ponedjeljak, 15 jul 2013 12:41

socioekonomski polozaj zena publikacija

Osnovni cilj dokumenta je da pruži obuhvatan i detaljan opis položaja žena u različitim oblastima privatnog i društvenog života u Crnoj Gori, kako bi se upoznali sa trenutnim stanjem u pogledu rodne ravnopravnosti i preduzeli odgovarajuće mjere na njenom daljem razvijanju.
Studija je realizovana uz primjenu nekoliko različitih metoda (desk metoda, dubinski intervjui i fokus grupe) kako bi se stekao detaljan uvid u navedenu problematiku koja će postaviti okvir za dalja istraživanja i praksu. U nastavku je prikazan kratak opis svakog od primijenjenog metoda.

Download publikacije

Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2012)

  • Objavljeno utorak, 25 decembar 2012 14:17

Kao nastavak projekta Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore objavljujemo Završni izvještaj Nacionalne konvencije o evropskoj integraciji Crne Gore (NKEI 2012). 

U prilogu pročitajte publikaciju.

Poštovani prijatelji,

Čast nam je i zadovoljstvo da vam na sljedećim stranicama predstavimo rezultate jednogodišnjeg napornog rada preko 120 eksperata iz javnog i civilnog sektora, koji su okupljeni u Nacionalnoj konvenciji o evropskoj integraciji Crne Gore dali svoj stručni i profesionalni doprinos ubrzanju procesa evropske integracije i stvaranju društvene sinergije za unaprijeđenje ukupnih reformi u našem društvu.

Download publikacije

Novi modeli za jačanje sistema izgradnje administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori- Fond za evropsko znanje i interni twinning

  • Objavljeno srijeda, 19 septembar 2012 14:04

"Novi modeli za jačanje sistema izgradnje administrativnih kapaciteta u Crnoj Gori- Fond za evropsko znanje i interni twinning" predstavlja studiju politike u okviru projekta "Jačanje kapaciteta civilnog društva za doprinos evropskoj integraciji i procesu pristupanja", koji je sproveden od strane Evropskog pokreta u Crnoj Gori, uz finansijsku podršku Delegacije EU u Crnoj Gori. 

Download publikacije

 

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod