A+ A A-

Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji Crne Gore

  • Objavljeno ponedjeljak, 15 avgust 2011 13:36

U okviru projekta Nacionalna konvencija o evropskoj integraciji objavljujemo Završni izvještaj o Ciklusu 1 (realizovane aktivnosti, preporuke, zaključci). 

Danas, nakon 117 preporuka i zaključaka koje su 120 eksperata iz javnog i civilnog sektora donijeli u okviru rada četiri radne grupe koje su imale po tri sesije
u periodu april – jul 2011, sva ova pitanja i nedoumice se čine dalekim i nadvladanim od strane predanosti i entuzijazma članova i članica Nacionalne konvencije i tima
Evropskog pokreta u Crnoj Gori.

Download publikacije

Rodna ravnopravnost, lična primanja i prihodi i javne politike

  • Objavljeno ponedjeljak, 30 maj 2011 12:37

Evropski pokret u Crnoj Gori je u proljeće 2010. godine započeo realizaciju projekta „Rodne razlike u ličnim prihodima i primanjima“ (Gender Pay and Income Gap in Montenegro), koji je finansirala Evropska unija (EIDHR) posredstvom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Svako ko se bavi pitanjima rodne ravnopravnosti, na sljedećim stranicama ove knjige može pronaći izuzetno obiman pregled podataka i analiza koji se tiču ravnopravnosti muškaraca i žena u oblasti ličnih primanja i prihoda, ali i niza drugih ekonomskih, pravnih i socijalnih aspekata ovog pitanja.

Download publikacije

Finansiranje političkih partija u Crnoj Gori: jesmo li napravili korak naprijed?

  • Objavljeno petak, 20 maj 2011 12:00

Capture 6

Čitajte publikaciju na temu: "Finansiranje političkih partija u Crnoj Gorii : jesmo li napravili korak naprijed?"

Oblast finansiranja političkih partija je važan segment javnih politika koji je u Crnoj Gori bio podložan mnogobrojnim zloupotrebama, još od prvih višepartijskih izbora. Izborni
zakon po kome su održani prvi višestranački izbori favorizovao je vladajući Savez komunista Crne Gore..

Download publikacije

Izvještaj o napretku Crne Gore za 2006. Crna Gora: Evropsko partnerstvo za 2006.godinu

  • Objavljeno četvrtak, 15 mart 2007 10:40

Ovo je prvi Izvještaj o napretku za Crnu Goru od kako je postala nezavisna država nakon referenduma održanog 21. maja 2006. godine, obuhvata period  od 1. oktobra 2005. godine do 30. septembra 2006. godine.

Ovaj izvještaj:
- Ukratko objašnjava odnose između Crne Gore i EU.
- Analizira političku situaciju u Crnoj Gori u oblasti demokratije, vladavine
prava, ljudskih prava, zaštite nacionalnih manjina i pitanja regionalnog
karaktera.
- Analizira ekonomsku situaciju u Crnoj Gori
- Razmatra mogućnost Crne Gore da primijeni evropske standarde, tj. da
postepeno uskladi svoje zakonodavstvo i politike u skladu sa acquis-em,
SSP-om i prioritetima iz EP-a.


 Download publikacije

Priručnik za školu evropskih integracija

  • Objavljeno ponedjeljak, 09 maj 2005 14:04

Priručnik za školu evropskih integracija nastao je kao dio projekta "Škola evropskih integracija", koji realizuju Centar za razvoj nevladinih organizacija, Centar za građansko obrazovanje i Evropski pokret u Crnoj Gori, uz podršku Foundation Open Society Institute, Predstavništvo Crna Gora.

Cilj cjelokupnog projekta jeste alternativno obrazovanje odraslih u oblasti istorijata, institucija Evropske unije kao i evrointegracija, kako bi stečena znanja mogla doprinijeti razvoju otvorenog i demokratskog društva.

Download publikacije

Evropski pokret u Crnoj Gori

Vasa Raičkovića 9, I sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

E-mail: office@emim.org
          emim@t-com.me

Tel/fax:+382 20 268 651

DONATORI I PARTNERI:

visegrad fund 01 njemacka saradnja 01 fes
eu vlada cg skupstina cg
ministarstvo finansija mvpei euformne
ambasada slovacke u cg analitika evropski pokret srbija
ep ns ep al osce
cdinstitute emi slovak aid
euromesco ffo gov uk
rbs gmf fzod